หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age
ที่มาของ พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ
จุดเด่น
ลักษณะจำเพาะ
ข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับฉบับอื่น
หน้าตัวอย่าง
ความคิดเห็นของคณาจารย์และผู้ใช้
 สั่งซื้อ | หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โทร 02 433 7058 หรือ info@dicthai.com
 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
 
 
 ข้อดีของพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age เปรียบเทียบกับฉบับอื่น
 
ปัจจุบัน เราสามารถ แปลไทยเป็นอังกฤษได้ง่ายขึ้น ด้วย Dictionary ไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age
1.
พจนานุกรมฉบับอื่นมีการแปลความหมายผิด ทั้งในด้านความหมายและไวยากรณ์
2.
คำศัพท์ของพจนานุกรมฉบับวงศ์ มีจำนวนมากกว่า ทั้งคำตั้ง พร้อมทั้งลูกคำและประโยคตัวอย่างมีทั้งหมด 53,400 คำ ขณะที่พจนานุกรมฉบับอื่นมีประมาณ 30.000 คำ เท่านั้น
3.
พจนานุกรมฉบับวงศ์ มีการจัดวางคำศัพท์แยกตามความหมาย เช่น 1 กับ 2 กับ 3 กับ ทำให้ง่ายและรวดเร็วในการค้นหาคำศัพท์ตามความหมายที่ต้องการ แต่ฉบับอื่นไม่มีการแยกความหมายเช่นนี้ หรือมี แต่น้อย
4.
ในส่วนของสำนวนโวหาร คำพังเพยต่างๆ พจนานุกรมฉบับวงศ์ มีการแปลความหมายตามตัวอักษรด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ในการเขียน การอธิบายได้ แต่พจนานุกรมฉบับอื่น มีเพียงการแปลความหมายตามความหมายที่แท้จริงเท่านั้น
5.
ภาคผนวกของพจนานุกรมฉบับวงศ์ มีเรื่องมาตราชั่ง ตวง วัด และลำดับราชวงศ์ไทยโดยย่อ แต่ฉบับอื่นๆ ไม่มี
6.
ภาคผนวกส่วนราชการไทย ของพจนานุกรมฉบับวงศ์ ปรับปรุงล่าสุดและทันสมัยกว่า
7.
พจนานุกรมฉบับวงศ์ มีการอธิบายลักษณะเฉพาะทางไวยากรณ์ของพยัญชนะไทยต่างๆ
8.
พจนานุกรมฉบับวงศ์ มีการอธิบายขยายความในกรณีคำศัพท์ที่อาจเข้าใจยาก เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายของคำได้ชัดเจนขึ้น เช่น คำว่า ปาเต๊ะ
  ปาเต๊ะ n. batik, a piece of cloth or sarong (whose coloured designs are produced by dipping it in a fast dye made from areca nuts while applying wax to the parts to be left uncoloured)
9.
พจนานุกรมฉบับวงศ์ มีการกำกับชนิดของคำที่ละเอียดกว่า เช่น คำยืม คำราชาศัพท์ คำสแลง คำหยาบ เป็นต้น ส่วนฉบับอื่น ไม่มีการกำกับ หรืออาจมีกำกับบ้างแต่น้อยมาก
 
      Top  
 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด