หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
เราจำเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
 

จริงๆ แล้วภาษาอังกฤษมีคำศัพท์จำนวนเท่าไร

เป็นเรื่องยากที่จะระบุเป็นตัวเลขที่แน่ชัดได้
เพราะธรรมชาติของภาษาอังกฤษ ส่วนมากคำหนึ่งคำจะมีหลายสถานะ หลายความหมาย และมีวิธีใช้มากมาย เช่น

  • คำนาม เอกพจน์ พหูพจน์ เช่น boy และ boys จะนับเป็น 1 หรือ 2 คำ
  • คำกริยามี กริยา 3 ช่อง เช่น go/went/gone จะนับเป็น 1 หรือ 3 คำ
  • ภาษาอังกฤษมักจะใช้ศัพท์เป็นกลุ่มคำ โดยใช้คำศัพท์ตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปรวมกันแล้วมีความหมายใหม่ เช่น go aboard, go ahead, go along, go amiss, go around, go ashore, go asleep, go astray, go away, etc.

เคยมีการศึกษาวรรณกรรมของ Shakespeare ว่ามีการใช้คำศัพท์ทั้งหมดกี่คำ บางรายงานสรุปว่ามี 25,000 คำ บ้างก็ว่ามี 30,000 คำ หรือ บางรายงานนับได้ถึง 34,000 คำ ซึ่งเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างมาก ส่วน พจนานุกรม Oxford (ฉบับสมบูรณ์) "Oxford English Dictionary" มีศัพท์ (main entries) ประมาณ 300,000 คำ ซึ่งรวมคำที่เลิกใช้ไปแล้วกว่า 47,000 คำ

เจ้าของภาษาจำเป็นต้องรู้ศัพท์จำนวนเท่าไร

โดยทั่วไปแล้วเจ้าของภาษาที่เรียนจบในระดับอุดมศึกษา จะเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 20,000 คำ แต่เพียง 15,000 คำ ก็เพียงพอแล้วที่จะสามารถเข้าใจเนื้อหา เกือบทั้งหมด

แล้วเราต้องรู้ศัพท์จำนวนเท่าไร

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในอาชีพของแต่ละบุคคล แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หากรู้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ถูกใช้บ่อยๆ (High frequency words) สัก 3,000 คำ ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการใช้ภาษาในการสื่อสารแล้ว สิ่งที่ยืนยันในเรื่องนี้คือ Oxford Advanced Learner's Dictionary 7th edition ใช้ศัพท์เพียง 3,000 คำ (Oxford 3000™) เพื่อใช้อธิบายคำศัพท์ทั้งเล่ม ที่มีถึง183,500 คำ

ส่วนครูภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่ต้องการทำคะแนน TOEFL, GRE หรือ GMAT ให้ได้ระดับสูงๆ นั้น จำเป็นจะต้องรู้ศัพท์ให้ได้ประมาณ 10,000 คำ


ข้อมูลอ้างอิง
The Oxford Companion to the English Language By Tom McArthur

บทความที่เกี่ยวข้อง
ทำไม คำศัพท์บางคำไม่มีใน English By Example
มีพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย อยู่แล้วควรมี English By Example ด้วยหรือ?
ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ

 

   
 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel.081 806 0022, 081 648 3266  www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด