หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
พจนานุกรม English By Example
  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย

ดู Slide show
ที่มาของ English By Example    
ทำไมต้องซื้อ English By Example
จุดเด่น และลักษณะจำเพาะ
ความคิดเห็นของคณาจารย์และผู้ใช้
หน้าตัวอย่าง | ฉบับตั้งโต๊ะ | ฉบับใหญ่
คำถามที่ถามบ่อย
 
 สั่งซื้อ | หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 081 806 0022, 081 648 3266 หรือ info@dicthai.com
  *เฉพาะฉบับใหญ่(ปกแดง) เป็นสินค้าสั่งซื้อ ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป
   
    ที่มาของ พจนานุกรม English By Example
 
 

ฉบับตั้งโต๊ะ พิพม์ครั้งที่5

ฉบับใหญ่

พจนานุกรม English By Example  เรียบเรียงโดย คุณวงศ์ วรรธนพิเชฐ ซึ่งเป็นบรรณาธิการที่ปรึกษาของหนังสือคู่มือท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ Thaiways ที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเชื่อถืออย่างสูงมาเป็นเวลากว่า 25 ปี ไม่เพียงแต่จากบุคคลในแวดวงการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลและวงการฑูตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

คำว่า English By Example  หมายถึง "การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากตัวอย่าง" สาเหตุที่นำคำนี้มาเป็นชื่อของพจนานุกรมฉบับนี้ก็เพราะ ภาษาเป็นเรื่องของการลอกเลียนแบบ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา เราก็จะสามารถเรียนรู้วิธีการใช้คำ กลุ่มคำ วลีและประโยคได้เหมือนเจ้าของภาษา หรือพูดสั้นๆ ก็คือรู้วิธีการใช้ Collocations ของภาษาอังกฤษได้เองโดยธรรมชาติ แต่จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสทำเช่นนั้นได้

คุณวงศ์ วรรธนพิเชฐ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษกว่า 50 ปี และเป็นผู้เรียบเรียงพจนานุกรม English By Example   ฉบับนี้ได้กล่าวไว้ว่า

"ภาษาทุกภาษาเป็นเรื่องของการลอกเลียนแบบ เจ้าของภาษาเขาใช้กันอย่างไร เราก็ต้องใช้ตามเขา จะแต่งขึ้นเองไม่ได้ ถ้าเขาไม่ใช้กัน แล้วเราไปใช้ เขาก็ถือว่าเราใช้ผิด ดีไม่ดีเขาอาจจะคิดว่าเราเรียนมาน้อยก็เป็นได้

ดังนั้นหากเราจะเขียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆ เราจะต้องเห็นตัวอย่างมากๆ ด้วยการอ่านมากๆ แล้วหัดเขียนให้มากๆ แล้วให้เจ้าของภาษา หรือคนที่มีความสามารถเทียบเคียงกับเจ้าของภาษา ช่วยแก้ไข ภาษาอังกฤษของเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ แต่การจะหาคนมาช่วยแก้ไขให้เรานั้น ไม่ใช่หาได้ง่ายๆ

เพราะฉะนั้น การมีพจนานุกรมที่รวบรวมตัวอย่างประโยคและวลีภาษาอังกฤษ เพื่อให้พวกเราใช้ดูเป็นตัวอย่าง จึงเป็นคู่มือที่สำคัญ สำหรับคนไทยในการเขียนภาษาอังกฤษ"

อย่างไรก็ดี พจนานุกรมที่มีขายอยู่ในท้องตลาดขณะนี้ล้วนแต่เป็นพจนานุกรมประเภท"แปลคำศัพท์"เป็นส่วนใหญ่ แต่ละฉบับจึงมีคำศัพท์มาก แต่มีตัวอย่างการใช้น้อย ทำให้ต้องมีพจนานุกรมหลายเล่มเพื่อไว้ใช้หาตัวอย่างซึ่งหลายครั้งก็ไม่พบตัวอย่างที่ต้องการเขียน และบางครั้งก็พบปัญหาอื่นๆ ตามมา ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ท้อถอย และไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษ

ด้วยเหตุนี้ คุณวงศ์จึงได้เรียบเรียงพจนานุกรมตัวอย่างประโยค/วลีภาษาอังกฤษ (พจนานุกรม Collocations) ขึ้นเป็นฉบับแรกของประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า English By Example   : A Dictionary of English Collocations with Thai Translations โดยพจนานุกรมฉบับนี้จัดเป็น พจนานุกรมประเภทเสริมภาษา ที่รวบรวมตัวอย่างประโยค และวลีภาษาอังกฤษ จาก Dictionaries ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ* มากถึง 85,000 ตัวอย่าง จากศัพท์ที่ใช้บ่อยหรือคนไทยมักใช้ผิดจำนวน 4,663 คำ

การใช้ English By Example เล่มนี้บ่อยๆ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เขียนภาษาอังกฤษได้รวดเร็ว กระชับ ตรงประเด็นและได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของการสร้างความได้เปรียบให้แก่ตนเอง และประเทศชาติในการแข่งขันในตลาดโลกในยุคนี้

* บรรณานุกรมหลัก
Collins Cobuild English Language Dictionary, 1987&1995,
William Collins Sons & Co., Ltd., London.
Longman Dictionary of Contemporary English,
Third Edition, 1995, Longman Group Ltd., England.
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Encyclopedic Edition, 1992, Oxford University Press, England.
Webster's Dictionary of English Usage, 1989,
Merriam-Webster, Springfield, U.S.A.
 
      Top  
 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel. 081 806 0022, 081 648 3266  www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด