หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age
ที่มาของ พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ
จุดเด่น
ลักษณะจำเพาะ
ข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับฉบับอื่น
หน้าตัวอย่าง
ความคิดเห็นของคณาจารย์และผู้ใช้
 สั่งซื้อ | หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โทร 02 433 7058 หรือ info@dicthai.com
 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
 
 
 ความคิดเห็นของคณาจารย์และผู้ใช้ เกี่ยวกับ ดิกชันนารี ไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age
 
 
อาจารย์อัญชลี อติแพทย์
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

" ... ชอบดิกชันนารีเล่มนี้ ตรงที่ ...
 ภาพลักษณ์
    1. ขนาดของตัวอักษรกำลังดี
    2. คำศัพท์ที่เน้นสีฟ้าเข้ม เห็นชัดดี
    3. รูปเล่มเหมาะสม กระดาษดี

 เนื้อหา
    มีคำศัพท์ที่ไม่เคยพบในเล่มอื่นมาก่อน ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงตามสาขาที่ใช้ แต่ก็ได้ไว้เป็นความรู้เพิ่มเติม เช่น คำราชาศัพท์" 23/11/2549

อาจารย์วันเพ็ญ อนุกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

"หลังจากที่ได้ดูแบบคร่าวๆ แล้ว มีความเห็นว่า พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age น่าใช้ เพราะหาคำได้ง่าย และมีให้หลายๆ ความหมาย" 28/11/2549

อาจารย์วิภาดา ประสารทรัพย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

"ดิฉันสั่งซื้อ ดิกชันนารี เล่มนี้ เนื่องจากเหตุผลหลัก 3 ประการ คือ

  1. Dictionary Thai-English ในท้องตลาดนั้นยังมีอยู่น้อย และอาจจะยังมีคำไม่ครอบคลุมความคิดของนักเรียน (ไทย) ที่ชอบนึกเป็นภาษาไทยก่อนเขียนภาษาอังกฤษ
  2. Dictionary เล่มนี้ มีความน่าสนใจอยู่ที่ภาคผนวกด้วย นักเรียนก็จะมีแหล่งค้นคว้ามากขึ้น ว่องไวมากขึ้นในการค้นคว้าหากมี Dictionary อยู่ใกล้มือ
  3. Dictionary เล่มนี้ มีจำนวนคำ สำนวนไทยที่หลากหลาย น่าสนใจค่ะ " 28/11/2549
คุณนิภา ตุ้ยเต็มวงศ์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

"Thai-English Dictionary ฉบับ New Age เป็นพจนานุกรมที่ดี มีประโยชน์ มีศัพท์ที่ไปหาจากพจนานุกรมเล่มอื่นไม่ได้ และยังมีภาคผนวกเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ลำดับราชวงศ์ และอื่นๆ ที่บางครั้งเราต้องการใช้แต่เขียนไม่ถูก ไปคัดจากดิกเล่มอื่นก็ไม่มี ชอบมากค่ะ" 6/12/2549

อาจารย์ศิริพร ศุระศรางค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)

"สพจนานุกรมไทย-อังกฤษ เล่มนี้ มีประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่มาก โดยเฉพาะมีภาคผนวกซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับส่วนราชการ และมีตัวอย่างประโยค และวลี ทำให้เราเข้าใจหลักไวยากรณ์มากยิ่งขึ้น" 8/12/2549

อาจารย์จินดา อัคราวัฒนา
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ดุสิตพาณิชยการ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

"จุดดีของพจนานุกรมไทย-อังกฤษ

  1. ตัวใหญ่ / มองเห็นชัด
  2. เนื้อหาดี
  3. ปกสวย ฯลฯ " 13/12/2549
อาจารย์ดารณี
ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนราชวินิตมัธยม

"พจนานุกรมไทย-อังกฤษ มีคำศัพท์ที่ค่อนข้าง up-date ซึ่งครูและนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาข้อมูลได้ดีทีเดียว" 27/12/2549

อาจารย์วิไลพร โอบอ้อม
โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม International Program

"ได้เห็นพจนานุกรมที่ฝ่ายการตลาด เห็นครั้งแรกประทับใจในลักษณะการทำรูปเล่ม เมื่อเปิดดูภายในก็ชอบมาก เพราะกำลังมองหาพจนานุกรมที่มีคำตั้งที่สะกดเหมือนกันแต่มีตัวอย่างคำขยาย และชอบที่มีคำที่ต้องการทราบ ชอบดิกชันนารีของ Thaiways" 27/12/2549

 
      Top  
 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด