หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
ประวัติผู้เรียบเรียง

      คุณวงศ์ วรรธนพิเชฐ (Huang Yaobao) ได้อุทิศตนเองให้กับการศึกษาภาษาอังกฤษมาเป็นเวลากว่า 50 ปี โดยได้ทำการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางด้าน การใช้ภาษาอังกฤษจากตำราวิชาการ และพจนานุกรมต่างๆ ที่ท่านได้สะสมไว้เป็นจำนวนมาก ด้วยความ วิริยะอุตสาหะ จนเกิดความเชี่ยวชาญ
    ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่คุณวงศ์ได้ศึกษาและทำงาน ด้านการเขียนบทความภาษาอังกฤษ ทำให้ตระหนักถึงปัญหาของคนไทยในการใช้ภาษาอังกฤษ
 

ด้วยเหตุนี้คุณวงศ์จึงมีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้คนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามมาตรฐานของเจ้าของภาษา ซึ่งหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เจตนารมณ์สัมฤทธิผลได้ คือการจัดทำพจนานุกรมทางภาษาอังกฤษที่ดีมีคุณภาพ และมีความถูกต้องตามหลักของเจ้าของภาษา เพื่อเป็นคู่มือในการเพิ่มทักษะ และเสริมสร้างศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้กับคนไทย

 
     
ปัจจุบันคุณวงศ์เป็นบรรณาธิการอาวุโสของนิตยสาร Thaiways ซึ่งเป็นนิตยสารคู่มือท่องเที่ยวภาษาอังกฤษชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย และสถานทูตไทยในต่างประเทศทั่วโลก ว่าเป็นนิตย สารคู่มือท่องเที่ยวรายปักษ์ ที่ดีที่สุดของประเทศไทย  
ประสบการณ์การทำงาน
   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานแปลภาษาไทย-อังกฤษ และภาษาจีน-อังกฤษ ของสถานทูตอเมริกา เป็นเวลา 23 ปี
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานแปลภาษาไทย-อังกฤษ ของสถานทูตออสเตรเลีย เป็นเวลา 9 ปี
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานแปลภาษาอังกฤษ-จีน ของหนังสือพิมพ์จีนหลายฉบับ เป็นเวลา 21 ปี
 ประธานที่ปรึกษาฝ่ายงานต่างประเทศ และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Thaiways group of companies
 ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สมาคมจีนแคะ ประเทศไทย
   (Cultural Consultant of the Meixian Association of Thailand)
 
 
ผลงานด้านภาษา
  พจนานุกรมตัวอย่างประโยค/วลีภาษาอังกฤษ "English By Example: A Dictionary of English Collocations with Thai Translations" ฉบับตั้งโต๊ะ และฉบับใหญ่ เป็นพจนานุกรม Collocations อังกฤษ-ไทย ฉบับแรกและฉบับเดียวของประเทศไทย ที่ช่วยให้แต่งประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามมาตรฐานของเจ้าของภาษา  
  พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age ใหม่ล่าสุด บรรจุคำศัพท์มากที่สุดถึง 53,400 คำ พร้อมคำแปลที่ถูกต้อง ครอบคลุม และชัดเจน มี 2 edition คือ ฉบับสำหรับคนไทย และฉบับสำหรับคนต่างชาติ  
  พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age ฉบับสำหรับคนต่างชาติ พร้อม Romanization system index  
  คู่มือการใช้ Articles: A, An และ The พร้อมภาคผนวก หลักการใช้คำนามเอกพจน์และพหูพจน์  
  พจนานุกรมภาษาจีนแคะ "A Hakka Dialect Dictionary" จัดพิมพ์เผยแพร่ที่ประเทศจีน  
       
     
 

 


 

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel.081 806 0022, 081 648 3266  www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด