หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age

ชมบรรยายสรุป
ที่มาของ พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ
จุดเด่น
ลักษณะจำเพาะ
ข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับฉบับอื่น
หน้าตัวอย่าง
ความคิดเห็นของคณาจารย์และผู้ใช้
 สั่งซื้อ | หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โทร 081 806 0022, 081 648 3266 หรือ info@dicthai.com
 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
 
 
 ที่มาของ พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age
 
 

จากประสบการณ์ในการทำงานด้านการเขียนบทความภาษาอังกฤษ มาเป็นเวลาประมาณกว่า 50 ปี ทำให้คุณวงศ์ วรรธนพิเชฐ ผู้เรียบเรียง พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับนี้ ตระหนักถึงปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย จึงมีเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่จะจัดทำคู่มือที่ช่วยให้คนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และเชี่ยวชาญมากขึ้น พจนานุกรม English By Example ซึ่งเป็นพจนานุกรมตัวอย่างประโยค/วลีภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเป็นฉบับแรกของประเทศไทย และได้รับการชื่นชมจากบรรดาคณาจารย์ และผู้ใช้ที่เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของพจนานุกรมฉบับนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับ พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ ฉบับ NEW AGE นี้ นับเป็นผลงานที่มีคุณค่าอีกฉบับหนึ่งที่ผู้เรียบเรียงได้ใช้เวลามากกว่า 4 ปี ทุ่มเทแรงกายแรงใจ รวมทั้งความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษทั้งมวลที่มีจัดทำขึ้นมา เพื่อให้เป็นพจนานุกรมไทย-อังกฤษที่ดีที่สุด สำหรับคนไทยใช้เป็นคู่มือในการแปล

เนื่องจากผู้เรียบเรียงตระหนักเป็นอย่างดีว่า การแปลความหมายของคำศัพท์เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ซึ่งเป็นผู้ศึกษาภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ เพราะในบางครั้งผู้ใช้จะประสบปัญหาว่า ข้อความภาษาไทยที่ต้องการถ่ายทอดหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษนั้น จะแปลให้ถูกต้องได้อย่างไร ผู้เรียบเรียงจึงได้พยายามรวบรวมลูกคำ และตัวอย่างประโยค/วลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาบรรจุไว้ในพจนานุกรมฉบับนี้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษาไทย และคนไทยทั่วไปที่ศึกษาภาษาอังกฤษ และต้องการค้นหาคำศัพท์เพื่อแปลข้อมูลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งประโยชน์ของชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง

พจนานุกรมไทย-อังกฤษโดยวงศ์ วรรธนพิเชฐ ฉบับนี้กอปรด้วยเนื้อหาที่ทันสมัยครบถ้วน ละเอียดสมบูรณ์ด้วย คำตั้ง 8,440 คำ ลูกคำและตัวอย่างประโยค/วลีของคำตั้งถึง 45,000 ตัวอย่าง และมีลักษณะสำคัญ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้หลายประการ

 
      Top  
 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel.081 806 0022, 081 648 3266  www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด