หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age
ที่มาของ พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ
จุดเด่น
ลักษณะจำเพาะ
ข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับฉบับอื่น
หน้าตัวอย่าง
ความคิดเห็นของคณาจารย์และผู้ใช้
 สั่งซื้อ | หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โทร 02 433 7058 หรือ info@dicthai.com
 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
 
 
 ข้อมูลจำเพาะของพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age

ISBN 974-94107-5-0
นิยามของหนังสือ

พจนานุกรมยุคใหม่ เพื่อคนยุคใหม่ เป็นคู่มือที่ดีที่สุด เพื่อช่วยในการศึกษาภาษาอังกฤษ และแปลข้อมูล จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง

รูปเล่ม

ขนาด 5 3/4 " x 8 1/4" หนา 1,014 หน้า เนื้อในพิมพ์ 2 สี ด้วย กระดาษปอนด์ อย่างดี ปกพิมพ์ 4 สี เคลือบพลาสติกอย่างดี เย็บกี่ไสกาวอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

ผู้เรียบเรียง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
ราคา 390 บาท
เหมาะกับใคร

นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน หรือในการดำเนินชีวิตประจำวัน และผู้สนใจภาษาอังกฤษทั่วไป รวมทั้งชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทย

เนื้อหา
รวบรวมคำศัพท์ ทั้งคำตั้งและลูกคำมากที่สุดถึง 53,400 คำ
บรรจุคำศัพท์ที่ใช้ในปัจจุบันไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเรียบเรียงจากทั้งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และพจนานุกรมไทยฉบับมติชน พ.ศ. 2547
มากด้วยสำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย คำอุปมาอุปไมย คำสแลง พร้อมทั้งตัวอย่างประโยค/วลี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
แปลความหมายได้ถูกต้อง ครอบคลุม และถูกไวยากรณ์
คำศัพท์ที่มีความหมายหลายนัย ทั้งความหมายเดิม ความหมายสแลง หรืออุปมาอุปไมย ล้วนมีคำแปลภาษาอังกฤษกำกับครบถ้วนทุกความหมาย
บรรจุตัวอย่างประโยค/วลีของคำศัพท์นั้นๆ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น และเลือกคำไปใช้ในบริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
แปลความหมายของตัวอย่างประโยค/วลี ที่เป็นสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนโวหารไว้อย่างครบถ้วน ทั้งความหมายตามตัวอักษร และความหมายที่แท้จริง
ผู้ผลิต และ
ผู้จัดจำหน่าย

บริษัท ไทยเวย์ส พับลิเคชั่นส์ จำกัด
78 ถนนบรมราชชนนี (ซอย 2)
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ และโทรสาร 0 2433 7058

   
        Top
 


 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด