หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
วิธีเลือกซื้อ Dictionary
 
 

(บทความนี้เรียบเรียงจากข้อคิดเห็นของคุณวงศ์ วรรธนพิเชฐ)

ทุกวันนี้ นักเรียน นักศึกษาส่วนมากต่างก็อยากเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆ ให้ดีๆ ถ้าเราอยากสมหวังในเรื่องนี้ เราจะต้องมีปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ 4 ปัจจัย คือ

 1. ตนเองต้องขยันในการเรียนภาษาอังกฤษ
 2. มีโรงเรียนที่ดีๆ ให้เราได้ศึกษา
 3. มีอาจารย์ที่เก่งๆ มาสอนเรา
 4. มีหนังสือที่ดีๆ ให้เราได้ใช้อ่าน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด

และหนังสือที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศคือ พจนานุกรม แต่พจนานุกรมภาษาอังกฤษที่วางขายอยู่ในร้านหนังสือมีหลายสิบฉบับ หากไม่มีผู้แนะนำก็เป็นเรื่องยาก ที่นักเรียนจะสามารถเลือกซื้อฉบับที่มีประโยชน์ และเหมาะสมกับตนเองได้อย่างถูกต้อง

พจนานุกรมจัดเป็นสินค้าที่ซื้อยากที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะผู้ซื้อมักไม่มีความรู้มากพอที่จะตัดสินว่าเล่มใดดี หรือไม่ดี จากประสบการณ์ในการศึกษาภาษาอังกฤษที่ต่อเนื่องยาวนานถึง 60 ปี ผมขอเสนอคำแนะนำ ในการเลือกซื้อ พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ ที่ควรมีไว้ใช้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเก่งภาษาอังกฤษ โดยแยกตามชนิดของพจนานุกรม ดังต่อไปนี้ (คำว่า “พจนานุกรม” ในบทความต่อไปนี้จะแทนด้วยคำว่า “ดิกฯ” เพื่อความสั้นและกระชับ)

 

1.พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย เป็นดิกฯที่จำเป็นสำหรับนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษ แต่ดิกฯ แบบนี้ที่ดีๆ มีน้อย เพราะผู้แต่งบางคนใช้เวลาในการค้นคว้าไม่พอ เล่มที่ดีเล่มหนึ่งเป็นของ สอ เสถบุตร ฉบับปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2548 ถ้าเป็นนักเรียน นักศึกษาโดยทั่วไปเลือกซื้อเล่มขนาดกลาง (Desk Edition) ก็พอ

ข้อดีของดิกฯ อังกฤษ-ไทยคือ เราสามารถจำคำแปล หรือความหมายของคำศัพท์ได้แม่นยำกว่า เพราะภาษาที่แปล เป็นภาษาของเราเอง แต่ถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อย่างลึกซึ้ง และทราบความหมายของคำศัพท์ได้อย่างชัดเจน ให้ใช้ดิกฯ อังกฤษ-อังกฤษ

2.พจนานุกรมไทย-อังกฤษ

พจนานุกรมไทย-อังกฤษ เป็นดิกฯที่จำเป็นสำหรับนักเรียนไทยที่อยากหัดเขียนภาษาอังกฤษ หรือแปลไทยเป็นอังกฤษ ฉบับของ สอ เสถบุตรก็ดีเหมือนกัน ส่วนดิกฯ ฉบับอื่นๆ พบคำแปลที่ผิด มากบ้าง น้อยบ้าง


ดูรายละเอียด

สำหรับพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age ที่ผมเรียบเรียง (พ.ศ. 2549) ยึดคำศัพท์ในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2546) เป็นหลัก เนื้อหาใหม่ มีคำศัพท์ ลูกคำ และวลีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมกันถึง 53,400 คำ ซึ่งนับว่าเป็นดิกฯ ที่มีคำศัพท์มากที่สุด การเรียงลำดับคำค้นหาได้ง่าย คำแปลถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน มีระบบการออกเสียงตามอักษรโรมัน ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยในการออกเสียงให้ถูกต้องแม่นยำ เป็นประโยชน์สำหรับคนต่างชาติ หรือแม้แต่คนไทยเองที่พบคำอ่านยาก ก็จะได้รับประโยชน์จากระบบใหม่นี้เช่นกัน

นอกจากนี้ ดิกฯ ฉบับ New Age ยังมี

 • สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
 • ภาคผนวกที่รวบรวมอักษรย่อ ชื่อกระทรวง ทบวง กรม
 • ลำดับราชวงศ์
 • ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และมาตราชั่ง ตวง วัด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานแปล

จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

3. พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ

ผมอยากแนะนำให้นักศึกษาไทยใช้ดิกฯ อังกฤษ-อังกฤษ ยิ่งเร็วยิ่งดี เพราะอธิบายคำศัพท์ได้แม่นยำกว่าดิกฯ อังกฤษ-ไทย และช่วยสอนการเขียนภาษาอังกฤษได้ด้วย

ดิกฯ ชนิดนี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

สำหรับคนต่างประเทศใช้โดยเฉพาะ จะเน้นการใช้ภาษามากกว่าและใช้คำอธิบายที่เข้าใจง่ายกว่า ฉบับที่มีคนใช้มากที่สุดและดีที่สุดคือ

 • Oxford Advanced Learner’s Dictionary
 • นอกจากนี้ยังมีฉบับ Cobuild, Longman, Cambridge ก็มีข้อดีกันคนละอย่าง

สำหรับเจ้าของภาษาใช้เอง ฉบับที่ดีๆ ได้แก่

 • Concise Oxford Dictionary
 • Oxford English Reference Dictionary
 • Webster's New Collegiate Dictionary
 • Webster's New World Dictionary
 • Collegiate Edition Encarta World English Dictionary
 • The American Heritage Dictionary

4. พจนานุกรมแบบกลุ่มคำ (Collocation)

พจนานุกรมแบบกลุ่มคำ (Collocation) เป็นดิกฯ ชนิดใหม่ที่รวบรวมตัวอย่างคำภาษาอังกฤษ ที่ปกติใช้รวมกันเป็นกลุ่มคำเสมอ เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกคำในการเขียนได้ถูกต้อง ตามมาตรฐานของเจ้าของภาษา ดิกฯ แบบนี้นักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักและยังใช้ไม่เป็น แต่ผมขอแนะนำว่าดิกฯ ชนิดนี้ มีประโยชน์ต่อนักเรียนในการแต่งประโยค ปัจจุบันมีวางขายที่ร้านหนังสือทั่วไปเพียงสองฉบับคือ

 • Oxford Collocations Dictionary, 2002 มีข้อมูลส่วนใหญ่เป็นคำๆ ข้อมูลที่เป็นประโยคหรือวลีมีเป็นส่วนน้อย ใช้ยาก
 • English By Example: A Dictionary of English Collocations with Thai Translations ฉบับ ตั้งโต๊ะ (สำหรับ ฉบับใหญ่ ต้องสั่งซื้อโดยตรง)

ดูรายละเอียด

เป็นดิกฯ ที่ประกอบด้วยตัวอย่างประโยคกับวลี และมีคำแปลเป็นภาษาไทย สะดวกแก่การใช้ โดยผู้ใช้สามารถหยิบสำนวน วลี หรือ ตัวอย่างประโยคที่ดิกฯ เล่มนี้รวบรวมไว้ให้มาใช้ในการแต่งประโยคของตนเองได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับคนไทย

5. พจนานุกรมแบบอรรถาภิธาน (Thesaurus)

พจนานุกรมแบบอรรถาภิธาน (Thesaurus) เป็นดิกฯ ที่รวบรวมคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน หรือมีความหมายเกี่ยวข้องกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้ค้นหาศัพท์ที่ต้องการ ดิกฯ แบบนี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดได้แก่

 • Roger’s Thesaurus 150th Anniversary Edition, 2002
 • The New Collins Thesaurus, 1984
 • New Oxford Thesaurus of English, 2000
 • Oxford Compact Thesaurus, 2001

6. พจนานุกรมที่เกี่ยวกับ Idioms

ถึงแม้ว่า Idioms ที่สำคัญและใช้บ่อยส่วนใหญ่จะหาได้ในดิกฯ ภาษาอังกฤษทั่วไป แต่สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะค้นคว้าอย่างลึกซึ้งก็ควรมีไว้ใช้ผมขอแนะนำ

 • Word Wise: A Dictionary of English Idioms (Harrap)
 • Oxford Dictionary of Current Idiomatic English
 • The Penguin Dictionary of English Idioms
 • Longman Dictionary of English Idioms
 • A Dictionary of Everyday Idioms (Macmillan)

จะเห็นว่าอยากเก่งอังกฤษต้องมีดิกฯ หลายเล่ม แต่ถ้ามีดิกฯ หลายเล่มแล้วก็ยังแต่งประโยคภาษาอังกฤษไม่ได้ หรือแต่งได้ไม่ดีเหมือนเจ้าของภาษาทั้งๆ ที่รู้ทั้งคำศัพท์และไวยากรณ์ ผมขอแนะนำให้คลิกดูที่ ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะอธิบายให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน


วงศ์ วรรธนพิเชฐ


บทความที่เกี่ยวข้อง
เราจำเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
ทำไม คำศัพท์บางคำไม่มีใน English By Example
มีพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย อยู่แล้วควรมี English By Example ด้วยหรือ?

 

 

 
    

 Top

 

 

 
 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel.081 806 0022, 081 648 3266  www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด