หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
New Age Thai - English Dictionary Foreign Learners Edition

Overview
About the compiler
Specifications
A sample of romanization index
Special features
Sample pages
Other distinguishing features    

  Buy now | Tel: 0 2433 9188 | info@dicthai.com
 
 
 Special features
 
1.

A newly devised Romanization system

   The Thai government has adopted two Romanization systems for the Thai language, one chiefly for transliterating place names and the other for transliterating words of Pali origin. The former is also used for general purposes. It is a broad system, making no distinction between the consonant sounds of จ (dz) and ช (ts), nor between the vowel sounds of อ (aw in law) and โ (the first element of the long o). As a result, one cannot pronounce some Thai words correctly according to their official Romanized spellings.

  In order to avoid such inaccuracies, the compiler has devised a narrower system for the use of this dictionary. According to it, each of the consonant and vowel sounds is represented by a different letter, or in some cases, two letters, such as th, kh, ph, ae, oe, ue and ou. The five tones of the Thai language are indicated by the Arabic numerals 1, 2, 3 and 4 with the first (mid-level) tone unmarked. And the full stop is employed to indicate the glottal stop, which is a common sound in the Thai language.

  In short, the system used in this dictionary is a perfect one and is easy to understand and use, as is manifested by the fact that all the staff members of Thaiways Publications Co., Ltd. who joined in the project were able to use the system without being taught.

2.

An index of Romanized spellings

   The word arrangement traditionally used in Thai dictionaries is rather
complicated even for the Thais themselves. Adult foreign learners of the Thai language are often frustrated when they try to locate a word in a Thai dictionary. Therefore, the use of a Thai dictionary has become a main obstacle for many a foreign learner.

  In order to help foreign learners overcome this barrier, an index of Romanized spellings of all entries in the dictionary is prepared and appended to the end of the book. If the user knows the correct pronunciation of a word (and its Romanized spelling), and wants to know its meaning, he or she can easily locate it by looking at the index.

    The above two special features have been provided, because the compiler is an alien himself. He has experienced the same difficulties as you in his long process of learning the Thai language. He is well aware of the problems and, as a fore runner, is eager to help you.
   
        Top
 


 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด