หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
New Age Thai - English Dictionary Foreign Learners Edition

Overview
About the compiler
Specifications
A sample of romanization index
Special features
Sample pages
Other distinguishing features    

  Buy now | Tel: 0 2433 9188 | info@dicthai.com
 
 
 Other Distinguishing Features
 
1.
The dictionary is based on the latest edition (published in 2003) of the most authoritative Thai Dictionary compiled by the Royal Institute. And in producing the book, the compiler has also consulted several other Thai dictionaries and Thai-English dictionaries.
2.
The dictionary contains 8,440 entries and approximately 45,000 subentries, including many idioms, proverbs, sayings, and slang words and expressions in current use.
3. The translations are clear and precise, with informative explanations wherever necessary. The compiler has made use of dictionaries published in China in his translation. He has tried to avoid such ambiguous and misleading translations as “father-in-law” for both พ่อตา and พ่อผัว.
4. Useful appendices on the following subjects: Government Organizations, Abbreviations, The 76 Provinces of Thailand, A Brief Thai Chronology, Traditional Thai Systems of Measurement, Family Relationships, and The Thai Alphabet and its Romanization System
 

 

        Top
 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด