หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
พจนานุกรม English By Example

  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย

ดู Slide show
ที่มาของ English By Example    
ทำไมต้องซื้อ English By Example
จุดเด่น และลักษณะจำเพาะ
ความคิดเห็นของคณาจารย์และผู้ใช้
หน้าตัวอย่าง | ฉบับตั้งโต๊ะ | ฉบับใหญ่
คำถามที่ถามบ่อย
 
 สั่งซื้อ | หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โทร 02 433 9188 หรือ info@dicthai.com
  *เฉพาะฉบับใหญ่(ปกแดง) เป็นสินค้าสั่งซื้อ ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป
   
    จุดเด่น และ ข้อมูลจำเพาะของพจนานุกรม English By Example
 


จุดเด่น ของพจนานุกรม English By Example

  • เป็น Dictionary เล่มเดียวในไทย ที่เน้นด้านการแต่งประโยค
  • รวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ใช้ผิด พร้อมยกตัวอย่างการใช้ที่ถูกต้อง
  • มีตัวอย่างในรูปประโยค / วลี แสดงวิธีใช้ มากที่สุด
  • ใช้ง่าย และมีการแปลเป็นไทยทำให้เข้าใจถูกต้องไม่สับสน
 
ฉบับตั้งโต๊ะ พิมพ์ครั้งที่ 5

ฉบับใหญ่
ISBN 974-91903-8-6 974-91951-8-3
นิยามของหนังสือ

พจนานุกรมตัวอย่างประโยค/วลีภาษาอังกฤษ (Collocations) พร้อมคำแปลฉบับแรกของไทยเป็นคู่มือที่ดีที่สุด เพื่อช่วยในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย

พจนานุกรมตัวอย่างประโยค/วลีภาษาอังกฤษ (Collocations) พร้อมคำแปลฉบับแรกของไทย-คู่มือที่ดีที่สุด เพื่อช่วยในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย
รูปเล่ม

ขนาด 5 3/4" x 8 1/4" หนา 965 หน้า เนื้อในพิมพ์ 2 สี ปกพิมพ์ 4 สีเคลือบพลาสติก
เย็บกี่ไสกาวอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

ขนาด 7 1/4" x 10 1/4" หนา 1,216 หน้า เนื้อในพิมพ์ 2 สี ปกพิมพ์ 4 สีเคลือบพลาสติกอย่างดี
เย็บกี่ไสกาว แข็งแรง ทนทาน
ผู้เรียบเรียง วงศ์ วรรธนพิเชฐ วงศ์ วรรธนพิเชฐ
ราคา 445 บาท 1,290 บาท
เหมาะกับใคร

นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน หรือในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาประโยค/วลี ภาษาไทย

นักเรียนและนักศึกษา ภาษาอังกฤษขั้นสูง รวมทั้งผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน หรือในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาประโยค/วลี ภาษาไทย
เนื้อหา

รวบรวมศัพท์ 4,663 คำ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน แต่อาจใช้ผิด หรือมีปัญหาในการใช้

ตัวอย่างแสดงวิธีการใช้ (Collocations) มากถึง 85,000 ตัวอย่าง ซึ่งคัดเลือกมาจากพจนานุกรมและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ทุกตัวอย่างมีคำแปลภาษาไทย ทำให้สะดวกในการหาตัวอย่างประโยคที่ต้องการเขียน และเข้าใจความหมายได้ไม่ผิดเพี้ยน ทำให้สามารถขจัดปัญหาในการอ่านคำแปลของศัพท์จากพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ หรืออังกฤษ-ไทย แล้วไม่เข้าใจ หรือไม่แน่ใจว่าจะเลือกใช้ศัพท์ได้ จึงจะถูกต้อง

ศัพท์หลัก (Headword) ที่มีหลายความหมาย จะถูกแยกความหมายพร้อมตัวอย่างการใช้คำในความหมายนั้นอย่างชัดเจน ไม่ต้องเสียเวลาในการอ่านคำแปล เพื่อหาตัวอย่างประโยคเหมือนการใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ

นอกจากแบ่งแยกศัพท์ตามความหมายแล้ว ตัวอย่างประโยคในความหมายเดียวกันของศัพท์หลัก ยังถูกจัดหมวดหมู่ตามประเภทของศัพท์ที่ต้องใช้ร่วมกัน เช่น ศัพท์ที่ใช้ร่วมกันกับศัพท์หลักเป็นคำนาม (Noun) จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทำให้หาตัวอย่างได้เร็วขึ้น
(ดูตัวอย่าง)

รวบรวมศัพท์ 6,716 คำ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน แต่อาจใช้ผิด หรือมีปัญหาในการใช้

ตัวอย่างแสดงวิธีการใช้ (Collocations) กว่า 100,000 ตัวอย่าง ซึ่งคัดเลือกมาจากพจนานุกรมและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

เหมือนฉบับตั้งโต๊ะ

เหมือนฉบับตั้งโต๊ะ

เหมือนฉบับตั้งโต๊ะ
(ดูตัวอย่าง)

ผู้ผลิต และ
ผู้จัดจำหน่าย

บริษัท ไทยเวย์ส พับลิเคชั่นส์ จำกัด
99-5 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซอย 3 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์และโทรสาร 0 2433 9188


      Top

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด