หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
คู่มือการใช้ Articles: A, An และ The
พร้อมหลักการใช้คำนามเอกพจน์และพหูพจน์
ที่มาของ คู่มือการใช้ Articles: A, An และ The
ลักษณะจำเพาะ
แบบทดสอบ เรื่อง a, an, the
 สั่งซื้อ | หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โทร 02 433 9188 หรือ info@dicthai.com
 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
 
 
 แบบทดสอบเรื่อง A, An และ The
 
 

มาทำบททดสอบกันว่าคุณรู้เรื่อง A, An, The และคำนามเอกพจน์และพหูพจน์แค่ไหน? (ทุกข้อจะมีประโยคหรือวลี ที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว)

 1. a) The boat is sailing in rough sea.
  b) The boat is sailing in a rough sea.
  c) The boat is sailing in the rough sea.

 2. a) A man and a woman may not always agree on such a matter.
  b) Men and Women may not always agree on such a matter.
  c) The man and the woman may not always agree on such a matter.

 3. a) A part of the building was destroyed in the fire.
  b) Part of the building was destroyed in the fire.
  c) The part of the building was destroyed in the fire.

 4. a) We are a brother and a sister.
  b) We are brother and sister.
  c) We are the brother and the sister.

 5. a) He turned a soldier at 21.
  b) He turned soldier at 21.
  c) He turned the soldier at 21.

 6. a) She got headache.
  b) She got the headache.
  c) She got a headache.

 7. a) She wanted to have her ash cast on the sea.
  b) She wanted to have her ashes cast on the sea.

 8. a) the golden sand of Waikiki
  b) the golden sands of Waikiki

 9. a) We have much pea and much cabbage.
  b) We have much pea and many cabbages.
  c) We have many peas and much cabbage.

 10. a) The riot was brought under control without loss of life.
  b) The riot was brought under control without the loss of lives.
  c) The riot was brought under control without the loss of life.

 11. a) We have big dinner.
  b) We have a big dinner.
  c) We have the big dinner.

 12. a) The Superior Lake is the largest of the Great Lakes.
  b) Lake Superior is the largest of the Great Lakes.
  c) The Lake Superior is the largest of the Great Lakes.

 13. a) She won first prize in the competition.
  b) She won a first prize in the competition.
  c) She won the first prize in the competition.

 14. a) Iraq made the war on Kuwait.
  b) Iraq made a war on Kuwait.
  c) Iraq made war on Kuwait.

 15. a) a Christian turned a Buddhist
  b) a Christian turned Buddhist
  c) a Christian turned the Buddhist

 

เฉลย 1. b 6. c 11. b 2. a 7. b 12. b 3. b 8. b 13. a 4. b 9. c 14. c 5. b 10.a 15. b

ดูหน้าตัวอย่างของ คู่มือการใช้ Articles: A, An และ The

 

 
    

 Top

 

 

 
 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด