6 ปัญหาที่พบมากที่สุด ในการเขียนภาษาอังกฤษ

 
ทดสอบภาษาอังกฤษด้วยคำถามง่ายๆ แต่คุณอาจตอบผิด  

Collocation : ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทย เขียนและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มาตรฐาน

 

2 วิธีที่ทำให้คุณรู้ Collocations ได้มากๆ

 
มีพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทยอยู่ แล้วควรมี English By Example  ด้วยหรือ?  
     
 
 
bookazine
B2S
nai in
asia books
se-ed
prae
chula book center
suksapanich
dk
cd warehouse
 
   

 

 
 

คุณมีปัญหา 1 ใน 6 ข้อต่อไปนี้ ในการใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ ?

1. รู้ศัพท์ รู้ไวยากรณ์ แต่ยังแต่งเป็นประโยคได้ไม่ดี

2. นึกไม่ออกว่าจะใช้คำอะไรมาเชื่อมประโยค

3. ตอบ e-mail หรือตอบจดหมายภาษาอังกฤษแต่ละฉบับใช้เวลานานมาก

4. ไม่มั่นใจว่าเขียนได้ดี

5. ไม่แน่ใจว่าใช้คำศัพท์ได้ถูกต้อง บางครั้งมั่นใจว่าเขียนถูกแล้ว แต่ความจริงใช้ศัพท์ผิดมาตลอดโดยไม่รู้ตัว

6. แต่งประโยคได้ถูกหลักไวยากรณ์ แต่ขาดความเป็นธรรมชาติไม่เหมือนที่เจ้าของภาษาใช้

ไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ เพราะคนไทยที่ศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง จะประสบปัญหาเช่นนี้เกือบทุกคน  แล้วคุณจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร?

เหตุใดจึงแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้ไม่ดี และเขียนได้ไม่เหมือนเจ้าของภาษา ทั้งๆ ที่รู้ศัพท์และไวยากรณ์?

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยตามหลักสูตรที่สอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ผู้สอนส่วนใหญ่จะเน้นให้พวกเราจดจำเฉพาะหลักไวยากรณ์ และข้อยกเว้นต่างๆ รวมทั้งฝึกให้ท่องจำศัพท์เป็นคำๆ โดยลืมนึกถึงความจริงที่ว่า คำศัพท์ในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นคำๆ โดยลำพังไม่ได

คำศัพท์แต่ละคำจะต้องมีศัพท์เฉพาะที่เจ้าของภาษากำหนดให้ใช้ร่วมกันเป็นกลุ่มคำในการผูกประโยค จึงจะเกิดความหมายที่ต้องการสื่อ จะใช้ศัพท์อื่นแทนไม่ได้ถึงแม้จะมีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ศัพท์บางคำยังต้องจัดเรียงให้ถูกตำแหน่ง จะวางสลับกันไม่ได้ ภาษาอังกฤษเรียกกลุ่มคำที่ต้องใช้ร่วมกัน และการจัดเรียงคำในประโยคว่า "Collocation"

ดังนั้น การเน้นให้ท่องจำศัพท์เป็นคำๆ มากๆ อย่างที่เคยฝึกฝน จึงไม่ส่งผลในการเรียนภาษาอังกฤษมากเท่ากับฝึกให้จดจำศัพท์ที่ปรากฎเป็นกลุ่มคำ (Collocations) ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป มีเพียง 4,000 คำ แต่ Collocations หรือกลุ่มคำศัพท์ที่ใช้ร่วมกับศัพท์ 4,000 คำนี้ มีมากถึงเกือบ 100,000 Collocations และหากเรารู้ Collocations 100,000 Collocations ก็เท่ากับว่าเราสามารถแต่งประโยคที่ถูกต้องได้มากมายนับไม่ถ้วน


 
 
 
ข้อมูลและแผนที่ แหล่งท่องเที่ยวอย่างละเอียด
 
 
สำหรับผู้ที่ต้องการทำ link กับโฮมเพจเรา สามารถ copy tag ข้างล่างนี้ไปลงที่
โฮมเพจของท่านได้เลย
<a href = "http://www.dicthai.com"><img src="http://www.dicthai.com
/images/link_ex.gif " width="125" height="55" alt="english by example"></a>
แล้วส่ง e-mail มาที่ tw@dicthai.com เพื่อจะได้ทำ link กลับไปหาท่าน
     
 

Copyright © 2003-2005 by Thaiways Publications Co., Ltd.
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

English By Example is published and distributed by Thaiways Publications Co., Ltd. Tel. 0 2880 9040-5
All comments are welcome at info@dicthai.com