6 ปัญหาที่พบมากที่สุด ในการเขียนภาษาอังกฤษ

 
ทดสอบภาษาอังกฤษด้วยคำถามง่ายๆ แต่คุณอาจตอบผิด  

Collocation : ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทย เขียนและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มาตรฐาน

 

2 วิธีที่ทำให้คุณรู้ Collocations ได้มากๆ

 
มีพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทยอยู่ แล้วควรมี English By Example  ด้วยหรือ?  
     
 
 
bookazine
B2S
nai in
asia books
se-ed
prae
chula book center
suksapanich
dk
cd warehouse
 
   

 

 
 

หากคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร หรือต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้ได้มาตรฐาน คุณควรมี English By Example  ซึ่งเป็นพจนานุกรมตัวอย่างการใช้คำในภาษาอังกฤษ (English Collocations) ไว้ใช้เป็นคู่มือ เพราะ English By Example  ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ หรืออังกฤษ-ไทยที่มีอยู่ในท้องตลาดได้หลายประการ ดังต่อไปนี้

ปัญหาจากการใช้ พจนานุกรมทั่วไป การแก้ไขปัญหา ด้วย
English By Example

 มีศัพท์มากแต่ยกตัวอย่างการใช้น้อย ทำให้ต้องเปิดพจนานุกรมหลายเล่ม บางครั้งก็ไม่พบ ทำให้เบื่อและท้อ

มีตัวอย่างการใช้คำของศัพท์แต่ละคำมากมายและเพียงพอ ทำให้การเขียนเป็นงานที่ง่ายขึ้น ไม่ต้องเปิดพจนานุกรมหลายเล่ม

การใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษต้องเสียเวลาอ่านความหมายของศัพท์ก่อน จึงจะสามารถหาตัวอย่างที่ต้องการได้ ทำให้เสียเวลามาก และน่าเบื่อ

 สามารถหาตัวอย่างประโยคที่ต้องการได้รวดเร็ว เพราะศัพท์แต่ละคำที่มีหลายความหมายถูกแบ่งแยกตัวอย่างประโยคตามความหมายนั้นๆ อย่างชัดเจน คำแปลภาษาไทยที่กำกับแต่ละตัวอย่างยังช่วยทำให้สามารถหาประโยคที่ต้องการเขียนได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น

 ศัพท์แต่ละคำมีหลายความหมาย บางครั้งไม่แน่ใจว่าจะเลือกใช้ความหมายใด

 คำแปลภาษาไทยที่กำกับแต่ละวลีหรือประโยคตัวอย่างทำให้มั่นใจได้ว่าเลือกใช้คำได้ถูกต้อง

 บางครั้งไม่ค่อยเข้าใจ ความหมายของศัพท์ที่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้จดจำความหมายของศัพท์ไม่ได้

คำแปลภาษาไทยที่กำกับแต่ละตัวอย่าง ทำให้คุณเข้าใจความหมายได้ไม่ผิดเพี้ยน และทำให้จดจำ Collocations พร้อมทั้งคำแปลได้ง่ายกว่าการใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษที่มีในปัจจุบัน บางเล่มให้ข้อมูลไม่ครอบคลุม หรือให้ข้อมูลที่คลุมเครือ อาจทำให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายของคำและการใช้คำผิดได้

English By Example เรียบเรียงโดย คุณวงศ์ วรรธนพิเชฐ ซึ่งมีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนภาษาอังกฤษเป็นเวลากว่า 50 ปี จึงมีความเข้าใจถึงปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย กอปรกับทีมงานมีความชำนาญ และมีความรับผิดชอบสูง อีกทั้งคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษา ต่างให้การยอมรับ English By Example จึงเป็นคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ 
 
 
ข้อมูลและแผนที่ แหล่งท่องเที่ยวอย่างละเอียด
 
 
สำหรับผู้ที่ต้องการทำ link กับโฮมเพจเรา สามารถ copy tag ข้างล่างนี้ไปลงที่
โฮมเพจของท่านได้เลย
<a href = "http://www.dicthai.com"><img src="http://www.dicthai.com
/images/link_ex.gif " width="125" height="55" alt="english by example"></a>
แล้วส่ง e-mail มาที่ tw@dicthai.com เพื่อจะได้ทำ link กลับไปหาท่าน
     
 

Copyright © 2003-2005 by Thaiways Publications Co., Ltd.
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

English By Example is published and distributed by Thaiways Publications Co., Ltd. Tel. 0 2880 9040-5
All comments are welcome at info@dicthai.com