6 ปัญหาที่พบมากที่สุด ในการเขียนภาษาอังกฤษ

 
ทดสอบภาษาอังกฤษด้วยคำถามง่ายๆ แต่คุณอาจตอบผิด  

Collocation : ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทย เขียนและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มาตรฐาน

 

2 วิธีที่ทำให้คุณรู้ Collocations ได้มากๆ

 
มีพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทยอยู่ แล้วควรมี English By Example  ด้วยหรือ?  
     
 
 
bookazine
B2S
nai in
asia books
se-ed
prae
chula book center
suksapanich
dk
cd warehouse
 
   

 

 
 

พจนานุกรม English By Example  เรียบเรียงโดย คุณวงศ์ วรรธนพิเชฐ ซึ่งเป็นบรรณาธิการที่ปรึกษาของหนังสือคู่มือท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ Thaiways ที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเชื่อถืออย่างสูงมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ไม่เพียงแต่จากบุคคลในแวดวงการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลและวงการฑูตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

คำว่า English By Example  หมายถึง "การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากตัวอย่าง" สาเหตุที่นำคำนี้มาเป็นชื่อของพจนานุกรมฉบับนี้ก็เพราะ ภาษาเป็นเรื่องของการลอกเลียนแบบ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา เราก็จะสามารถเรียนรู้วิธีการใช้คำ กลุ่มคำ วลีและประโยคได้เหมือนเจ้าของภาษา หรือพูดสั้นๆ ก็คือรู้วิธีการใช้ Collocations ของภาษาอังกฤษได้เองโดยธรรมชาติ

แต่จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสทำเช่นนั้นได้

คุณวงศ์ วรรธนพิเชฐ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษกว่า 50 ปี และเป็นผู้เรียบเรียงพจนานุกรม English By Example   ฉบับนี้ได้กล่าวไว้ว่า "ภาษาทุกภาษาเป็นเรื่องของการลอกเลียนแบบ เจ้าของภาษาเขาใช้กันอย่างไร เราก็ต้องใช้ตามเขา จะแต่งขึ้นเองไม่ได้ ถ้าเขาไม่ใช้กัน แล้วเราไปใช้ เขาก็ถือว่าเราใช้ผิด ดีไม่ดีเขาอาจจะคิดว่าเราเรียนมาน้อยก็เป็นได้ ดังนั้นหากเราจะเขียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆ เราจะต้องเห็นตัวอย่างมากๆ ด้วยการอ่านมากๆ แล้วหัดเขียนให้มากๆ แล้วให้เจ้าของภาษา หรือคนที่มีความสามารถเทียบเคียงกับเจ้าของภาษาช่วยแก้ไข ภาษาอังกฤษของเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ แต่การจะหาคนมาช่วยแก้ไขให้เรานั้น ไม่ใช่หาได้ง่ายๆ เพราะฉะนั้น การมีพจนานุกรมที่รวบรวมตัวอย่างประโยคและวลีภาษาอังกฤษ เพื่อให้พวกเราใช้ดูเป็นตัวอย่าง จึงเป็นคู่มือที่สำคัญ สำหรับคนไทยในการเขียนภาษาอังกฤษ"

อย่างไรก็ดี พจนานุกรมที่มีขายอยู่ในท้องตลาดขณะนี้ล้วนแต่เป็นพจนานุกรมคำศัพท์เป็นส่วนใหญ่ แต่ละฉบับจึงมีคำศัพท์มาก แต่มีตัวอย่างการใช้น้อย ทำให้ต้องมีพจนานุกรมหลายเล่มเพื่อไว้ใช้หาตัวอย่างซึ่งหลายครั้งก็ไม่พบตัวอย่างที่ต้องการเขียน และบางครั้งก็พบปัญหาอื่นๆ ตามมา ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ท้อถอย และไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษ

ด้วยเหตุนี้ คุณวงศ์จึงได้เรียบเรียงพจนานุกรมตัวอย่างประโยค/วลีภาษาอังกฤษ (พจนานุกรม Collocations) ขึ้นเป็นฉบับแรกของประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า English By Example   : A Dictionary of English Collocations with Thai Translations โดยพจนานุกรมฉบับนี้จัดเป็น พจนานุกรมประเภทเสริมภาษาที่รวบรวมตัวอย่างประโยคและวลีภาษาอังกฤษ จาก Dictionaries ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ* มากถึง 85,000 ตัวอย่าง จากศัพท์ที่ใช้บ่อยหรือคนไทยมักใช้ผิดจำนวน 4,663 คำ

การใช้ English By Example   เล่มนี้บ่อยๆ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เขียนภาษาอังกฤษได้รวดเร็ว กระชับ ตรงประเด็นและได้มาตรฐานซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของการสร้างความได้เปรียบให้แก่ตนเองและประเทศชาติในการแข่งขันในตลาดโลกในยุคนี้

* บรรณานุกรมหลัก
Collins Cobuild English Language Dictionary, 1987&1995,
William Collins Sons & Co., Ltd., London.
Longman Dictionary of Contemporary English,
Third Edition, 1995, Longman Group Ltd., England.
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Encyclopedic Edition, 1992, Oxford University Press, England.
Webster's Dictionary of English Usage, 1989,
Merriam-Webster, Springfield, U.S.A.

 
 
 
ข้อมูลและแผนที่ แหล่งท่องเที่ยวอย่างละเอียด
 
 
สำหรับผู้ที่ต้องการทำ link กับโฮมเพจเรา สามารถ copy tag ข้างล่างนี้ไปลงที่
โฮมเพจของท่านได้เลย
<a href = "http://www.dicthai.com"><img src="http://www.dicthai.com
/images/link_ex.gif " width="125" height="55" alt="english by example"></a>
แล้วส่ง e-mail มาที่ tw@dicthai.com เพื่อจะได้ทำ link กลับไปหาท่าน
     
 

Copyright © 2003-2005 by Thaiways Publications Co., Ltd.
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

English By Example is published and distributed by Thaiways Publications Co., Ltd. Tel. 0 2880 9040-5
All comments are welcome at info@dicthai.com