6 ปัญหาที่พบมากที่สุด ในการเขียนภาษาอังกฤษ

 
ทดสอบภาษาอังกฤษด้วยคำถามง่ายๆ แต่คุณอาจตอบผิด  

Collocation : ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทย เขียนและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มาตรฐาน

 

2 วิธีที่ทำให้คุณรู้ Collocations ได้มากๆ

 
มีพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทยอยู่ แล้วควรมี English By Example  ด้วยหรือ?  
     
 
 
bookazine
B2S
nai in
asia books
se-ed
prae
chula book center
suksapanich
dk
cd warehouse
 
   

 

 
 

*  สินค้าสั่งซื้อเท่านั้น ไม่มีวางจำหน่าย

ข้อมูลจำเพาะของพจนานุกรม English By Example  ฉบับตั้งโต๊ะ

ISBN 974-91903-8-6
นิยามของหนังสือ

พจนานุกรมตัวอย่างประโยค/วลีภาษาอังกฤษ (Collocations) พร้อมคำแปลฉบับแรกของไทยเป็นคู่มือที่ดีที่สุด เพื่อช่วยในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย

รูปเล่ม

ขนาด 5 3/4" x 8 1/4" หนา 965 หน้า เนื้อในพิมพ์ 2 สี ปกพิมพ์ 4 สีเคลือบพลาสติก
เย็บกี่ไสกาวอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

ผู้เรียบเรียง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
ราคา 445 บาท
เหมาะกับใคร

นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน หรือในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาประโยค/วลี ภาษาไทย

เนื้อหา

รวบรวมศัพท์ 4,663 คำ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน แต่อาจใช้ผิด หรือมีปัญหาในการใช้

ตัวอย่างแสดงวิธีการใช้ (Collocations) มากถึง 85,000 ตัวอย่าง ซึ่งคัดเลือกมาจากพจนานุกรมและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ทุกตัวอย่างมีคำแปลภาษาไทย ทำให้สะดวกในการหาตัวอย่างประโยคที่ต้องการเขียน และเข้าใจความหมายได้ไม่ผิดเพี้ยน ทำให้สามารถขจัดปัญหาในการอ่านคำแปลของศัพท์จากพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ หรืออังกฤษ-ไทย แล้วไม่เข้าใจ หรือไม่แน่ใจว่าจะเลือกใช้ศัพท์ได้ จึงจะถูกต้อง

ศัพท์หลัก (Headword) ที่มีหลายความหมาย จะถูกแยกความหมายพร้อมตัวอย่างการใช้คำในความหมายนั้นอย่างชัดเจน ไม่ต้องเสียเวลาในการอ่านคำแปล เพื่อหาตัวอย่างประโยคเหมือนการใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ

นอกจากแบ่งแยกศัพท์ตามความหมายแล้ว ตัวอย่างประโยคในความหมายเดียวกันของศัพท์หลัก ยังถูกจัดหมวดหมู่ตามประเภทของศัพท์ที่ต้องใช้ร่วมกัน เช่น ศัพท์ที่ใช้ร่วมกันกับศัพท์หลักเป็นคำนาม (Noun) จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทำให้หาตัวอย่างได้เร็วขึ้น (ดูตัวอย่าง)

ผู้ผลิต และ
ผู้จัดจำหน่าย

บริษัท ไทยเวย์ส พับลิเคชั่นส์ จำกัด
78 ถนนบรมราชชนนี (ซอย 2) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 2433 7058


ข้อมูลจำเพาะของพจนานุกรม English By Example   ฉบับใหญ่

ISBN 974-91903-8-6
นิยามของหนังสือ

พจนานุกรมตัวอย่างประโยค/วลีภาษาอังกฤษ (Collocations) พร้อมคำแปลฉบับแรกของไทย-คู่มือที่ดีที่สุด เพื่อช่วยในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย

รูปเล่ม

ขนาด 7 1/4" x 10 1/4" หนา 1,216 หน้า เนื้อในพิมพ์ 2 สี ปกพิมพ์ 4 สีเคลือบพลาสติกอย่างดี
เย็บกี่ไสกาว แข็งแรง ทนทาน

ผู้เรียบเรียง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
ราคา 1,290 บาท
เหมาะกับใคร

นักเรียนและนักศึกษา ภาษาอังกฤษขั้นสูง รวมทั้งผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน หรือในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาประโยค/วลี ภาษาไทย

เนื้อหา

รวบรวมศัพท์ 6,716 คำ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน แต่อาจใช้ผิด หรือมีปัญหาในการใช้

ตัวอย่างแสดงวิธีการใช้ (Collocations) กว่า 100,000 ตัวอย่าง ซึ่งคัดเลือกมาจากพจนานุกรมและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ทุกตัวอย่างมีคำแปลภาษาไทย ทำให้สะดวกในการหาตัวอย่างประโยคที่ต้องการเขียน และเข้าใจความหมายได้ไม่ผิดเพี้ยน ทำให้สามารถขจัดปัญหาในการอ่านคำแปลของศัพท์จากพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ หรืออังกฤษ-ไทย แล้วไม่เข้าใจ หรือไม่แน่ใจว่าจะเลือกใช้ศัพท์ได้ จึงจะถูกต้อง

ศัพท์หลัก (Headword) ที่มีหลายความหมาย จะถูกแยกความหมายพร้อมตัวอย่างการใช้คำในความหมายนั้นอย่างชัดเจน ไม่ต้องเสียเวลาในการอ่านคำแปล เพื่อหาตัวอย่างประโยคเหมือนการใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ

นอกจากแบ่งแยกศัพท์ตามความหมายแล้ว ตัวอย่างประโยคในความหมายเดียวกันของศัพท์หลัก ยังถูกจัดหมวดหมู่ตามประเภทของศัพท์ที่ต้องใช้ร่วมกัน เช่น ศัพท์ที่ใช้ร่วมกันกับศัพท์หลักเป็นคำนาม (Noun) จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทำให้หาตัวอย่างได้เร็วขึ้น (ดูตัวอย่าง)

ผู้ผลิต และ
ผู้จัดจำหน่าย

บริษัท ไทยเวย์ส พับลิเคชั่นส์ จำกัด
78 ถนนบรมราชชนนี (ซอย 2) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 2433 7058

* เฉพาะฉบับใหญ ไม่มีวางจำหน่ายตามร้านค้า กรุณาสั่งซื้อโดยตรงกับบริษัท

 
 
 
ข้อมูลและแผนที่ แหล่งท่องเที่ยวอย่างละเอียด
 
 
สำหรับผู้ที่ต้องการทำ link กับโฮมเพจเรา สามารถ copy tag ข้างล่างนี้ไปลงที่
โฮมเพจของท่านได้เลย
<a href = "http://www.dicthai.com"><img src="http://www.dicthai.com
/images/link_ex.gif " width="125" height="55" alt="english by example"></a>
แล้วส่ง e-mail มาที่ tw@dicthai.com เพื่อจะได้ทำ link กลับไปหาท่าน
     
 

Copyright © 2003-2005 by Thaiways Publications Co., Ltd.
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

English By Example is published and distributed by Thaiways Publications Co., Ltd. Tel. 0 2880 9040-5
All comments are welcome at info@dicthai.com