หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
  Unit VI:  Modifiers of Nouns, Appositives, Modifiers of Pronouns, Adjective Clauses  
  Unit VII:  Modifiers of Adjectives & Adverbs , Modifiers of Verbs & Sentences , Modifiers of Phrases & Clauses  
  Unit VIII:  Adverbial Modifiers (Clauses)  
  Unit IX:  Content Clauses, Interrogative Clauses , Relative Clauses  
     
 

 

Interrogative Clauses
Interrogative clauses หรือที่เรียกอีกอย่างว่า indirect questions นั้น คือประโยคที่ยกมาจากประโยคคำถาม แต่นำมาเขียนหรือพูดใหม่ในรูปประโยคบอกเล่า โดยเรียงลำดับจากประธานและกริยาเหมือนกับประโยคบอกเล่า แต่ตัว interrogative word เองก็ยังคงวางไว้ที่ตำแหน่งขึ้นต้นในอนุประโยค และทำหน้าที่เสมือนเป็น conjunction

 • Direct: Who is it?
  Indirect: Tell me who it is.
 • Direct: When can you come?
  Indirect: I want to know when you can come.
 • Direct: What do you want? he asked me.
  Indirect: He asked me what I wanted.

Indirect questions ทั่วๆ ไป มักมี conjunction "whether" หรือ "if" นำหน้า

 • Direct: Is he back?
  Indirect: Tell me whether he is back (or not).
 • Direct: Do you like it?
  Indirect: I want to know whether you like it (or not).
 • Direct: “Do you like it?” he asked me.
  Indirect: He asked me whether I liked it (or not).

Conjunction "whether" ในตัวอย่างข้างบนอาจใช้ "if" แทนที่ได้ เรามักใช้อนุประโยค interrogative clause ในรูป object ของกริยาต่างๆ อาทิ ask, wonder, tell (me), want to know เป็นต้น

 • Tell me what you have heard.
 • I wonder who that can be.
 • I quite forget when I saw it last.
 • I want to know what that book is about.
 • I can’t understand why people do it.
 • I shall try to find out whether it is so.

หรือในกรณีต่อไปนี้ interrogative clause ถูกใช้เสมือน subject โดยมี it... นำหน้า

 • It is a mystery to me how people can enjoy that sort of thing.
 • It does not matter who said it, if only it is true.

หรือจะวางสลับตำแหน่งเอา interrogative มาขึ้นต้นประโยคเลยก็ได้

 • How people can enjoy that sort of thing is a mystery to me.

Interrogative clause อาจใช้เป็นส่วนขยายประโยคก็ได้

 • The important thing is not who rules, but how he rules.
 • That’s why prices are so high.
 • That, at least, is how it seems to me.

Interrogative clause อาจเป็น object ของ preposition

 • To be truly happy is a question of how we begin and not of how we end, of what we want and not of what we have.
 • It all depends on how far he has gone.
 • He clearly was interested in how one became a journalist.
 • I get a bit bothered now and then about what’s going to happen to me when the war is over.

Interrogative clause อาจใช้ต่อจาก verb หรือ adjective โดยไม่ต้องใส่ preposition ก็ได้ แม้จะสามารถใส่ได้ก็ตาม

 • I am not certain (or sure) where it is. (Certain of  it, sure of  it)
 • You must be more careful what you say to him. (Careful about  it)
 • I don’t care what people say. (Care for  other people’s opinion)

Interrogative clause มักใช้แบบลดรูป (โครงสร้าง infinitive)

 • How to begin is more difficult than where to stop.
 • He never knows when to speak and when not to.
 • I was at a loss what to answer.

 

  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
  Unit VI:  Modifiers of Nouns, Appositives, Modifiers of Pronouns, Adjective Clauses  
  Unit VII:  Modifiers of Adjectives & Adverbs , Modifiers of Verbs & Sentences , Modifiers of Phrases & Clauses  
  Unit VIII:  Adverbial Modifiers (Clauses)  
  Unit IX:  Content Clauses, Interrogative Clauses , Relative Clauses  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด