หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
  Unit VI:  Modifiers of Nouns, Appositives, Modifiers of Pronouns, Adjective Clauses  
  Unit VII:  Modifiers of Adjectives & Adverbs , Modifiers of Verbs & Sentences , Modifiers of Phrases & Clauses  
  Unit VIII:  Adverbial Modifiers (Clauses)  
  Unit IX:  Content Clauses, Interrogative Clauses , Relative Clauses  
     
 

 

Noun Clauses มี 3 ชนิด ได้แก่ content clauses, interrogative clauses และ relative clauses

Content Clauses
Content clauses อาจจะมีหรือไม่มี conjunction "that" นำหน้าก็ได้
เมื่อ content clauses ถูกใช้เป็น subject โดยทั่วไปจะมี it… นำหน้า

 • It is quite probable (that) he is already gone.
 • It annoys me very much (that) people always spell my name wrong.

บางครั้ง clause จะใช้ขึ้นต้นประโยค ในกรณีนี้ต้องใช้ that นำหน้า clause นั้นๆ

 • That he is already gone is quite probable.

Content clause อาจใช้เสมือน complement ส่วนขยายของประโยคก็ได้

 • My belief is that he never received my letter.
 • The worst of it is that you don’t know what you really like to do.

Content clause บางครั้งก็ใช้เป็น object ของ verb มักนิยมใช้โดยปราศจาก conjunction

 • I believe (that) he is already gone.
 • I told him (that) I was coming.
 • I said (that) I was too busy.

บางครั้ง object clause จะมี it นำหน้า

 • I take it that he gives his consent.

Content clause บางทีก็เป็น object ของ preposition

 • I know nothing except that he was a new-comer.
 • Men differ from brutes in that they can think and speak.

โดยมากเวลาใช้ content clause เราจะละ preposition ของ verb หรือของ adjective

 • I insisted (that) he should come up with us. (Insisted on  it)
 • Are you sure (that) nothing is wrong with the machine? (Sure of  it)
 • You must be very careful (that) nobody knows you are here. (Careful about  it)

Content clause มักใช้เป็น apposition คือใช้ตามหลัง nouns อย่าง fact, belief, suggestion,…

 • Nobody shares my belief that he was mad.
 • My suggestion that he was mad was not accepted.

ในกรณีที่ object clause ไม่สามารถใช้เชื่อมต่อท้ายคำกริยาหรือ it ที่ใช้แทนกริยานั้นๆ ได้ เรามักเติม the fact เข้าไปหน้า object clause

 • This cannot hide the fact that he is growing old.
 • We must face the fact that we are living in a revolutionary world.
 • Everything points to the fact that he knew it beforehand.

 

  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
  Unit VI:  Modifiers of Nouns, Appositives, Modifiers of Pronouns, Adjective Clauses  
  Unit VII:  Modifiers of Adjectives & Adverbs , Modifiers of Verbs & Sentences , Modifiers of Phrases & Clauses  
  Unit VIII:  Adverbial Modifiers (Clauses)  
  Unit IX:  Content Clauses, Interrogative Clauses , Relative Clauses  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด