หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
  Unit VI:  Modifiers of Nouns, Appositives, Modifiers of Pronouns, Adjective Clauses  
  Unit VII:  Modifiers of Adjectives & Adverbs , Modifiers of Verbs & Sentences , Modifiers of Phrases & Clauses  
  Unit VIII:  Adverbial Modifiers (Clauses)  
  Unit IX:  Content Clauses, Interrogative Clauses , Relative Clauses  
     
 

นอกจากประธาน กริยา กรรม และส่วนขยาย (subjects, verbs, objects and complements)แล้ว ประโยคอาจจะประกอบด้วย modifiers ซึ่งเป็นคำหรือกลุ่มคำที่เราเพิ่มเข้าไปเพื่อขยายความหมายของคำหรือกลุ่มคำหลัก modifiers มีมากมายหลายแบบ การแบ่งประเภทของ modifiers ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของมัน เช่น adjective modifiers ทำหน้าที่ขยาย nouns และ pronouns ส่วน adverbial modifiers ทำหน้าที่ขยาย verbs, adjectives และ adverbs หรือบางทีก็ขยายทั้งประโยค

ในที่นี้เราจะกล่าวถึง adjective modifiers ซึ่งทำหน้าที่ขยาย nouns และ pronouns ซึ่งรวมถึง appositives และ adjective clauses หรือ relative clauses ที่ทำหน้าที่ขยาย nouns และ pronouns

Modifiers of Nouns
Determiners (รวมทั้ง articles และจำนวนตัวเลข) ที่ใช้ขยาย nouns
  a book.
  the book
  this book
  all books
  my book
  no book
  any book
  two books
Genitive Nouns คำที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ (’s หรือ ’) ที่ใช้ขยาย nouns
  John’s book
  the dog’s tail
  a man’s hat
  last week’s news
Adjectives ที่ใช้ขยาย nouns
  a good book
  my old coat
  an English teacher (คุณครูที่เป็นชาวอังกฤษ)
Adverbs ที่ใช้ขยาย nouns
  the above remark
  a far-off country
  an upstairs room
Nouns ที่ใช้ขยาย nouns
  a leather bag
  a fountain pen
  an English teacher (คุณครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ)
  a five-dollar note
Verbal Nouns ที่ใช้ขยาย nouns
  a walking stick
  a reading room
  a swimming match
Participles ที่ใช้ขยาย nouns (ไว้หน้า noun ทำหน้าที่เสมือน adjective)
  a sleeping child
  running water
  the rising generation
  the United States
  a much discussed topic
Participial Phrases ที่ใช้ขยาย nouns (ไว้หลัง noun ทำหน้าที่เหมือน clause)
  the child sleeping in the cradle
  the boy standing at the window
  the flowers picked up in the garden
  a book published in England
Infinitives ที่ใช้ขยาย nouns (มักอยู่หลัง noun)
  a song to remember
  a book to be read and reread
  a day never to be forgotten
  a never-to-be-forgotten day
Prepositionless Phrases ที่ใช้ขยาย nouns
  The house is too small for a family that size.
  A person your age should know better.
Prepositional Phrases ที่ใช้ขยาย nouns
  the top of the hill
  the end of the year
  the book on the table
  the man in the street

Relative Clauses ที่ใช้ขยาย nouns
Modifiers ของ noun ที่กล่าวมาโดยมากแล้วจะเป็น restrictive modifiers ซึ่งขยาย noun ด้วยการระบุรายละเอียดว่า noun นั้นคือสิ่งไหน(which) หรือแบบไหน (what kind) ส่วน adjectives ในตัวอย่างต่อไปนี้เป็น non-restrictive adjectives ซึ่งไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจง แต่เป็นการให้คำอธิบายเพิ่มเติม
Dear Henry!
No, my poor little girl!

 

  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
  Unit VI:  Modifiers of Nouns, Appositives, Modifiers of Pronouns, Adjective Clauses  
  Unit VII:  Modifiers of Adjectives & Adverbs , Modifiers of Verbs & Sentences , Modifiers of Phrases & Clauses  
  Unit VIII:  Adverbial Modifiers (Clauses)  
  Unit IX:  Content Clauses, Interrogative Clauses , Relative Clauses  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด