หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
  Unit VI:  Modifiers of Nouns, Appositives, Modifiers of Pronouns, Adjective Clauses  
  Unit VII:  Modifiers of Adjectives & Adverbs , Modifiers of Verbs & Sentences , Modifiers of Phrases & Clauses  
  Unit VIII:  Adverbial Modifiers (Clauses)  
  Unit IX:  Content Clauses, Interrogative Clauses , Relative Clauses  
     
 

Appositives
Nouns อาจถูกขยายด้วย appositives ซึ่งก็คือคำหรือกลุ่มคำที่เราเพิ่มเข้าไปเพื่อขยายความให้กับคำนามนั้นๆ เพิ่มเติม appositives โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในรูปต่างๆ ต่อไปนี้

คำนามหรือกลุ่มคำนาม (a noun or a noun group)
  Charles, my third brother (my brother Charles)
  Victoria, the Queen of England (Queen Victoria)
  London, the capital of England
  Brown, the man in the next house
  Brown, the man I was talking about just now
Appositives บางทีก็เป็น adjectives
  Peter the Great
  Richard the Lion-hearted
Appositives จะถูกวางไว้หลัง certain noun, infinitive หรือ noun clause ที่มันขยายความ
  your plan to go alone
  the fact that he is a foreigner
  the question whether there will be enough food to go round
Appositive nouns และ appositive adjectives ในตัวอย่างต่อไปนี้ไม่เคร่งครัดตามหลักการใช้มากนัก คือไม่ได้วางไว้หลัง noun ที่มันขยาย ซึ่งทำให้มันดูเหมือนเป็นการบรรยายบอกลักษณะเสียมากกว่าที่จะเป็นการอธิบายขยายความของคำนาม และจะดูกลมกลืนเหมือนกับเป็นส่วนของ complement
  There he sat, a giant among dwarfs.
   Mont Blanc appears—still, snowy, and serene.
   She was like a bird, full of joy and music.
Participial Phrases เหล่านี้ก็ถูกใช้แบบไม่ได้เคร่งครัดตามหลักการเช่นกัน โดยได้รับอิทธิพลของ adverbial (as he was…)
  My brother, being a man of strong character, refused the offer.
  My brother refused the offer, being a man of strong character.
  Being old and feeble, he seldom went out.
วลีต่อไปนี้เราจะละ participle “being” ไว้ คงเหลือเพียง noun หรือ adjective เท่านั้น ซึ่งจะทำให้เห็นความเป็น adverbial ได้ชัดเจนมากขึ้น
  My brother, (as he was…) a man of strong character, refused the offer.
  (As he was…) Old and feeble, he seldom went out.

 

  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
  Unit VI:  Modifiers of Nouns, Appositives, Modifiers of Pronouns, Adjective Clauses  
  Unit VII:  Modifiers of Adjectives & Adverbs , Modifiers of Verbs & Sentences , Modifiers of Phrases & Clauses  
  Unit VIII:  Adverbial Modifiers (Clauses)  
  Unit IX:  Content Clauses, Interrogative Clauses , Relative Clauses  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด