หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     
 

การใช้ประโยคในการสื่อสาร
เราใช้ประโยคเพื่อสื่อสาร ให้ข้อมูล หรือเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดงความปรารถนา ให้ผู้อื่นได้รับรู้ และบางทีก็ใช้ประโยคในการตั้งคำถาม ใช้ขอร้อง หรือใช้เพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึก เช่น ตกใจ ประหลาดใจ โดยสามารถแบ่งประโยคตามลักษณะของการใช้ได้เป็นประเภทย่อยๆ คือ ประโยคที่มีใจความตอบรับ (affirmation), ประโยคที่มีใจความปฏิเสธ (negation), ประโยคคำถาม (interrogation), ประโยคอุทาน (exclamations) และประโยคคำสั่ง ขอร้อง คำแนะนำ (commands, requests, suggestions)

Commands, Requests, Suggestions
ประโยคคำสั่ง ขอร้องหรือข้อเสนอแนะ มีได้หลายแบบตั้งแต่คำสั่งแบบเด็ดขาดจนถึงคำขอร้องแบบนุ่มนวล เวลาพูดผู้พูดจะใช้โทนเสียงเป็นตัวบ่งบอก ประโยคเดียวกันแต่เมื่อใช้โทนเสียงต่างกัน ก็แสดงให้เห็นถึงดีกรีคำสั่งที่แตกต่างกัน ดูตัวอย่างรูปแบบประโยคต่อไปนี้
Will you come here?
Will you please come here?
Will you come here please?
Will you just come here?
Won’t you just come here?
Would you just come here?
Would you be good (or kind) enough to come here?
Would you mind (just) coming here?
You will come here, won’t you?
You come here!
Just you come here!
You just come here!
You might just come here.
I should like you (just) to come here.
Mind you come here.

Negative Commands and Requests:
คำสั่งหรือคำขอร้องแบบปฏิเสธ
You won’t come here, will you?
Would you mind not coming here.
I should like you not to come here.
Mind you don’t come here.

เราใช้กริยา “be” ในรูป imperative ในคำสั่งหรือคำขอร้อง และอาจเพิ่มดีกรีความหนักแน่นด้วยการเติมกริยา “do” เข้าไป
Be careful. Do be careful. Don’t be so careless.
Be quiet. Do be quiet. Don’t be so noisy.

ในกรณีที่การกระทำนั้นเกี่ยวข้องกับตัวผู้พูดเองด้วย จะใช้ let’s
Let’s go.
Let’s hurry.
Let’s have a drink, shall we?

รูปปฏิเสธของ let’s คือ don’t let’s
Don’t let’s miss the show.
Don’t let’s quarrel any more.

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำแบบอื่นๆ ที่ใช้กันอีก
No poster!
No more your nonsense!
You should be more careful another time.
You ought to tell him so.
You had better go at once.
You may go. (อนุญาต)
You mustn’t say that. (คำสั่งห้าม)
You’re not going away till you promise to do as I say. (คำสั่งห้าม)
I suggest we all get together and straighten things out.
I wouldn’t worry if I were you.

 

  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด