หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     
 

The Subjective Complement
ก่อนหน้านี้ประโยคที่ยกมาเป็นตัวอย่างส่วนมากจะเป็นประโยคที่มีคำกริยา (verb) ทำหน้าที่สำคัญในภาคแสดงของประโยค เช่น He wrote a letter. แต่ยังมีประโยคอีกแบบหนึ่ง ที่คำกริยาทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมเท่านั้น (linking verb) ไม่ได้เป็นใจความหลักในภาคแสดงของประโยค เพราะใจความสำคัญคือ noun หรือ adjective

เช่น He is a writer. ใจความสำคัญของประโยคนี้คือ writer (noun) ไม่ใช่ is (linking verb)
He is quite famous. ใจความสำคัญของประโยคนี้คือ famous (adjective) ไม่ใช่ is (linking verb)

ซึ่ง writer และ famous ในประโยคข้างต้นถือเป็น predicate noun และ predicate adjective หรืออาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นส่วนขยายประธาน (subjective complement) Subjective complements อาจเป็นได้ทั้ง noun, noun-equivalents, adjectives และ adjective equivalents

เช่น It is a cat. (noun)
It is mine, not yours. (noun-equivalent [pronoun])
He seems to enjoy it. (noun-equivalent [infinitive])
That’s cheating. (noun-equivalent [gerund])
That is not what I want. (noun-equivalent [noun clause])
It is very good. (adjective)
He isn’t in. (adjective-equivalent [preposition-like adverb])
It’s here. (adjective-equivalent [adverb])
That letter is from my brother. (adjective-equivalent [prepositional phrase])

ส่วนกริยาเชื่อม (linking verb) ที่ใช้กันบ่อยๆ ได้แก่ be, seem (to be), appear (to be), look, prove (to be), become, get, grow, keep, remain

นอกจาก linking verbs ที่กล่าวข้างต้นแล้ว มีกริยาอีกจำนวนหนึ่ง ที่บางครั้งสามารถทำหน้าที่เสมือน linking verb ได้

เช่น The natives go naked all the year round.
ใจความสำคัญของภาคแสดงในประโยคนี้ คือ naked โดยมีกริยา go ทำหน้าที่เสมือนเป็น linking verb
She turned pale at the name.
ใจความสำคัญของภาคแสดงในประโยคนี้ คือ pale โดยมีกริยา turned ทำหน้าที่เสมือนเป็น linking verb

การสลับตำแหน่งการวางในประโยค
โดยทั่วไปแล้วส่วนขยายประธานจะอยู่หลังกริยา (subject + verb + subjective complement) แต่บางครั้งก็สามารถวางไว้ที่ด้านหน้าของประโยคได้ มักพบในประโยค exclamatory sentence หรือในประโยคที่มี adverb here และ there อยู่ในส่วนขยายประธาน

เช่น Here is your coat.
There you are!
หรือ Naked I came into the world, naked I shall go out of it.

การละ subjective complement และการใช้คำอื่นแทน
เราสามารถละ subjective complement ได้ในบางกรณี เมื่อมันอยู่หลัง verb be เช่น He was angry, but I was not (angry). หรือถ้ามันอยู่หลังกริยาคำอื่น เราก็สามารถละ subjective complement โดยใช้ so แทน เช่น He fell silent and remained so to the end.

   
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด