หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     
 

The Objective Complement
Objective complement หรือส่วนขยายกรรม ทำหน้าที่คล้ายกับ subjective complement ส่วนขยายประธาน ลองดูการเปรียบเทียบประโยคต่อไปนี้

Predicate
Objective Complement
  He was the captain.   We elected him captain.
  He was angry.   You made him angry.
  He laughed.   We heard him laugh.

จากตัวอย่างประโยคในฝั่ง predicate ทั้ง captain, angry และ laughed ต่างก็เป็นภาคแสดงของประโยค ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับประธาน โดย captain เป็น predicate ที่เป็น noun ใช้เพื่อกล่าวซ้ำถึงประธานว่าเขาคนนั้นเป็นใคร angry ก็เป็น predicate adjective ที่อธิบายว่าเขาคนนั้นเป็นอย่างไร laughed ก็เป็น predicate verb ที่บอกว่าเขาคนนั้นทำอะไร ส่วนประโยคในฝั่ง objective complement นั้น captain, angry และ laugh เป็นภาคแสดงที่มีส่วนสัมพันธ์กับ object (him)

สรุปได้ว่า predicate มี 2 ชนิด ชนิดแรกใจความสำคัญอยู่ที่ noun หรือ adjective เรียกว่า subjective complement เช่น He was the captain. เขาเป็นกัปตัน ส่วนสำคัญของประโยคนี้ คือ captain Predicate ชนิดที่สองใจความสำคัญอยู่ที่ verb เช่น We elected him captain. พวกเราเลือกเขาให้เป็นกัปตัน ส่วนสำคัญของภาคแสดงในประโยคนี้ คือ elected ส่วน captain เป็น objective complement ที่มีส่วนสัมพันธ์กับ object (him)

Objective complements สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ nominal-adjectival และ verbal

1. Nominal and Adjectival Objective Complements
ส่วนขยายกรรมที่เป็น noun, adjective, adverb และ preposition

Nouns (pronouns, gerunds,clauses)
ตัวอย่าง They made him chairman.
I call this lying. (gerund)
The environment has made them what they are. (clause)

Adjective
ตัวอย่าง I found the room empty.

Adverb
ตัวอย่าง He sent them away.

Prepositional Phrase
ตัวอย่าง I put the book on the table.

2. Verbal Objective Complements
ส่วนขยายกรรมที่เป็น verb
ตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแล้วในประโยคหนึ่งๆ จะมี finite verb ได้แค่ตัวเดียว และอาจมี co-ordinated verbs ได้อีกตัวหรือสองตัว เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการกล่าวว่า object มีอาการกริยาอะไร เราต้องพูดถึงมันโดยใช้ verb ในรูป infinitive หรือ participle เช่น

Infinitives without to
ตัวอย่าง I saw him enter the house.

Infinitives with to
ตัวอย่าง They told me to wait a few minutes.

Participles
ตัวอย่าง I saw him going out. (present participle)
He saw his face reflected in the water. (past participle)

โครงสร้างประโยคของ objective complements ก็คือ s+ v + object + objective complement แต่บางทีเราก็วาง objective complement ไว้หน้า object ได้

เช่น
Subject
Verb
Object Complement
Object
  He   took   out   a notebook.

Verb
Object Complement
Object
  Bring   down   a few chairs.
   
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด