หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     
 

Subject
Subject คือคำหรือกลุ่มคำ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้แสดงในประโยค โดยอาจเป็นบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือสภาวะทางนามธรรมก็ได้

คำชนิดไหนสามารถใช้เป็นประธานของประโยคได้

Nouns
Subject
Predicate
My
(possessive ใช้ขยาย noun แสดงความเป็นเจ้าของ)
brother
(noun)
is
(verb)
out.
(adv.)

Subject
Predicate
An
(article)
old
(adj.)
man
(noun)
was sitting
(verb)
in the armchair.
(prepositional phrase)

Pronouns
Subject
Predicate
I
(pronoun)
saw
(verb)
it.
(pronoun)

Subject
Predicate
Somebody
(pronoun)
wants
(verb)
you.
(pronoun)

Infinitives (ทั้งแบบที่มีและไม่มี it…นำหน้า)
Subject
Predicate
To do that sort of thing
(infinitive phrase ไม่มี preparatory it…)
is
(verb)
absurd.
(adj.)

Anticipatory
Subject
Predicate
Real Subject
It
is
(verb)
difficult
(adj.)
to get there
(infinitive phrase)
at this time of the year.
(prepositional phrase)

Gerunds (ทั้งแบบที่มีและไม่มี it…นำหน้า)
Subject
Predicate
Shouting
(gerund)
is
(verb)
no use.
(noun)

Anticipatory
Subject
Predicate
Real Subject
It
is
(verb)
no use
(noun)
crying over spilt milk.
(gerund)

Noun Clauses (ทั้งแบบที่มีและไม่มี it…นำหน้า)
Subject
Predicate
Whether you know him or not
(noun clause)
does not matter.
(verb)

Anticipatory
Subject
Predicate
Real Subject
It does not matter
(verb)
whether you know him or not.
(noun clause)

Anticipatory
Subject
Predicate
Real Subject
It
is
(verb)
splendid
(adj.)
you have come.
(noun clause)

บ่อยครั้งที่เราละ subject ของประโยคไว้ ไม่กล่าวถึง ซึ่ง subject ที่ถูกละมักจะเป็น subject ประเภท pronoun ลองดูว่าเราคุ้นกับประโยคเหล่านี้หรือไม่

 • (I) never heard of it.
 • (This) sounds like common sense to me.
 • (That) serves him right.

และบางทีเราก็ละมากกว่า subject ถ้าความหมายของประโยคนั้นชัดเจน

 • (Have you) seen the evening paper?
 • (Have you) been here long?
 • (I am) sorry. (It was) my mistake.
 • (I am) afraid I must be going.
 • (Are you) Dr. Robertson?

และแม้ว่า there จะไม่ใช่ subject แต่ there ก็ทำหน้าที่เสมือนเป็น subject และมันก็มักถูกละเว้น

 • (There) must be something in it.
 • (There) ought to be a law against it.
 • (Is there) any news? — (There’s) not much that matters.
   
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด