หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด5-30 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     
 

Phrases
วลี คือกลุ่มคำที่ปราศจาก subject และ predicate วลีมีหลายแบบด้วยกัน เช่น
Noun Groups (ใช้เสมือน noun)
เช่น The Kingdom of Thailand
the man in the street
Verb Compounds
เช่น is writing
has written
can write
Verb Groups
เช่น look on, stand by, get up, go out, look at, speak to, stand for, take a walk, have a drink
Group-prepositions and Group-conjunctions
เช่น prep. – out of, because of, according to, by means of
Conj. – as soon as, as if, even if, in case
Prepositionless Groups (กลุ่ม noun ที่ใช้เสมือน adj. หรือ adv.)
เช่น (A house) that size
(He walked) ten miles
Infinitive Phrases
เช่น To read a book carefully
Participial Phrases
เช่น (The man) standing at the window
Looking out of the window, (he saw a man passing).
Gerundial Phrases
เช่น By reading hard, (he passed the examination).
Nominal Phrases (วลีที่ประกอบด้วยกลุ่มคำนาม)
เช่น (He sat there,) book in hand and pipe in mouth.
(He sat there,) with a book in his hand and a pipe in his mouth.
(I can’t write) with you standing here.
 
  Unit I:  Words, Sentences, Phrases, Clauses  
  Unit II:  Subject, Verb, Object  
  Unit III:  Subjective Complements, Objective Complements  
  Unit IV:  Passive  
  Unit V:  Affirmation, Negation, Interrogation, Exclamations, Commands, Requests, Suggestions  
     

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 9188   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด