Click Here
 
หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
รับแปลงาน   ไทย - อังกฤษ - ไทย
ติดต่อเรา
 
ลด 5-20 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
ถาม/ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ กับ คุณวงศ์

 

คอลัมน์นี้จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของคุณวงศ์ วรรธนพิเชฐ ที่ต้องการไขปัญหาภาษาอังกฤษของผู้เข้าชมเว็บ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้า

กฎในการถาม / ตอบปัญหา

  1. ถามคำถามให้ละเอียดชัดเจน คำถามคลุมเครือจะไม่ได้รับคำตอบ
  2. งดคำถามเกี่ยวกับการแปลคำศัพท์ หรือประโยค ที่ค้นคว้าได้จากพจนานุกรม
  3. งดคำถามที่เป็นการบ้าน
  4. คุณวงศ์จะตอบเฉพาะคำถามเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น
  5. ส่งคำถามครั้งละ 1 เรื่อง 1 หัวข้อ

คำถามจะถูกลบโดยอัตโนมัติภายใน 14 วัน นับจากวันที่ตอบ
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้เพื่อการอื่น ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดๆ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุด

  เนื่องจากคุณวงศ์  วรรธนพิเชฐ กำลังปรับปรุงเพิ่มเติม ข้อมูลของพจนานุกรมเล่มใหม่
จึงของดตอบปัญหาภาษาอังกฤษในเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว
 

   
 
คำถามที่ : 192
คู่สนทนา 2 คนถามตอบเป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย

  A:______(เธอชอบทำอะไรในเวลาว่าง)
B:I like watching TV.What about you?
A:______(ฉันชอบดูภาพยนตร์)
B:______(เธอชอบดูภาพยนตร์ประเภทใด)
A:I love______.My favorite movie is______
   (บอกประเภทภาพยนต์ที่ชอบ)      (บอกชื่อภาพยนตร์ที่โปรดปราน)
___________________
(รายการโทรทัศน์ที่โปรดปรานคืออะไร)
B:Oh,I love sitcoms like Bangrak Soi9.
            

จาก : Supradid Wiseepat  ตั้งคำถามเมื่อ : 2554-09-21 10:31:59
   

 

 

 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved. Tel. 02 880 9040 - 3 Fax. 02 880 9046 www.dicthai.com.